Normal_oma_ouderen_bejaarden_drinken

Elektrostimulatie als behandeling bij problemen met slikken wordt in Europa, in tegenstelling tot Amerika, nog niet veel toegepast. Onderzoek van het Maastricht UMC+ toont aan dat dit beter ook zo kan blijven. Elektrostimulatie brengt geen zichtbare verbetering teweeg bij Parkinsonpatiënten met slikproblemen, in tegenstelling tot logopedische oefentherapie.

Problemen met slikken wordt ook wel dysfagie genoemd. De klachten zijn een veelvoorkomend probleem bij neurologische aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson. De problemen kunnen ook optreden als het gevolg van bestraling van kanker of door veroudering. Naar schatting krijgt zes procent van alle mensen in meer of mindere mate slikproblemen.

Onderzoek bij 109 patiënten met Parkinson toont aan dat elektrostimulatie de problemen niet verhelpt. Bij de behandeling worden elektrodes op de hals geplakt die kleine elektrische stroompjes afgeven om de slikspieren te stimuleren. Zelfs bij een controlegroep van gezonde vrijwilligers had de elektrostimulatie nauwelijks effect op de slikfunctie. Volgens onderzoekster Laura Baijens van het Maastrichtse ziekenhuis blijft logopedische slikrevalidatie met oefentherapie de meest aangewezen behandeling van slikstoornissen bij Parkinsonpatiënten. Ook bij andere patiënten moet afgewogen worden of elektrostimulatie van toegevoegde waarde is, aldus Baijens.

© Nationale Zorggids