Logo_nivel-logo__stagaire-pc_s_conflicted_copy_2014-02-17_

Door de stijging in het aantal reumapatiënten in Nederland, zal er ook steeds meer zorg nodig zijn om aan hun zorgvraag te kunnen voldoen. Dat blijkt uit een rapport van onderzoeksinstituut NIVEL dat onderzoek deed naar de participatie van reumapatiënten en hun zorggebruik. De stijging van het aantal mensen met reuma zou deels te wijten zijn aan de vergrijzing. Dit meldt NIVEL.

Reuma komt vaker voor onder ouderen, die vaak al een hogere zorgvraag hebben dan mensen van lagere leeftijd. Ongeveer 40 procent van de 75-plussers met reuma ontvangt thuiszorg en de helft zou meer hulp willen krijgen van mantelzorgers of partners. Ook zou 17 procent van de reumapatiënten vaker een beroep willen kunnen doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), waar thuiszorg ook onder valt.

Hoewel de zorgvraag van patiënten met reuma stijgt, zijn zij wel zeer te spreken over de kwaliteit van zorg die zij ontvangen. Echter blijkt uit het onderzoek van NIVEL dat de verschillende zorgverleners wel beter zou kunnen samenwerken. Vooral de afstemming tussen reuma en andere (chronische) aandoeningen zou beter kunnen. Van de reumapatiënten heeft een groot deel nog andere aandoeningen waardoor verschillende zorgverleners ingeschakeld zijn om passende zorg te verlenen.

Het rapport van onderzoeksinstituut NIVEL bestaat uit twee delen, waarbij tijdens het 90-jarige jubileum van het Reumafonds in november 2016 de eerste resultaten werd gepubliceerd. Daarin ging het met name over de participatie van mensen met reuma. In het meest recente deel staat het zorggebruik van deze groep patiënten centraal.

Door: Redactie Nationale Zorggids