Pijnlijke maatregelen ouderenzorg nodig

Volgens bestuurslid Ronald Schmidt van Actiz is het niet mogelijk om de kwaliteitsnormen in verpleeghuizen op korte termijn te handhaven. Er is geen geld of personeel beschikbaar om de ouderenzorg in Nederland op dezelfde manier als nu te blijven organiseren. Schmidt doet hiermee namens de branchevereniging van zorgorganisaties een oproep om een brede maatschappelijke discussie te houden over maatregelen voor de ouderenzorg. Dit meldt de Volkskrant. 

Actiz hield zelf een onderzoek waaruit bleek dat het merendeel van de mensen verwacht dat de zorg voor ouderen ook in de toekomst op dezelfde manier voortgezet kan worden. Schmidt geeft nu aan dat dit onvermijdelijk op teleurstellingen gaat uitlopen. Dit was voor hem aanleiding om een discussie los te maken over welke pijnlijke maatregelen acceptabel zijn om de zorg uitvoerbaar te houden.

Vergrijzing oorzaak van problemen ouderenzorg

Door de vergrijzing in Nederland neemt het aantal patiënten en daarmee de zorgvraag flink toe. Ook heeft dit tot gevolg dat het aantal mensen dat zorg kan bieden juist afneemt. Voor verpleeghuizen heeft de vergrijzing nu al grote gevolgen: de wachtlijsten zijn enorm gegroeid en ze kunnen de capaciteit nauwelijks aan. De ontwikkelingen houden ook nog wel even aan: zo verdubbelt het aantal mensen met dementie de komende twintig jaar en verdubbelt het aantal 85-plussers in twintig jaar tijd.

Mogelijke oplossingen voor knelpunten ouderenzorg

Volgens Schmidt kan het haast niet anders of de kwaliteit van de zorg in verpleeghuizen moet omlaag. Verder noemt hij de mogelijkheid van meer mantelzorg, ook als ouderen eenmaal zijn opgenomen zouden familieleden hierbij kunnen helpen. 

Henk Dries, directielid bij Vilans (kenniscentrum over de ouderenzorg), geeft aan dat er ook moet worden gekeken naar het traject voorafgaand aan een opname in een verpleeghuis. Als mensen langer zelfstandig thuis wonen, kan opname in een verpleeghuis worden uitgesteld of voorkomen. Nieuwe vormen van wonen, digitalisering en ingrijpen bij risicovolle situaties kunnen langer zelfstandig thuis wonen mogelijk maken.

Door: Nationale Zorggids