Normal_pexels-matthias-zomer-339620

Mensen met een hoog inkomen betalen sinds vorig jaar net zoveel als mensen met een laag inkomen voor hulp van de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo). De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) roept gemeenten met tekorten op om inwoners met een hoger inkomen op een wachtlijst te plaatsen, zodat hulpbehoevenden voorrang krijgen. Dit meldt Binnenlands Bestuur. 

Door de invoering in van het abonnementstarief in de Wmo in 2019 betaalt iedereen, ongeacht de hoogte van het inkomen, een eigen bijdrage van 19 euro per maand. Voordat die regeling van kracht werd, toetsten gemeenten bij een Wmo-aanvraag het inkomen van de persoon in kwestie en werd de eigen bijdrage op basis van die gegevens bepaald. Sinds de invoering is uit een onafhankelijk onderzoek van Significant gebleken dat de vraag naar huishoudelijke hulp door mensen met een inkomen van 100.000 euro of hoger flink is gestegen. Ook het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaf aan hier een grote toename in te zien.

Hulpbehoevenden voorrang

De VNG vindt dat echt hulpbehoevende mensen voorrang moeten krijgen. Dit hoopt de vereniging te realiseren door mensen met een hoog inkomen op de wachtlijst te plaatsen. Daarnaast adviseert de VNG gemeenten om een budget vast te stellen en alleen die mensen te helpen die de hulp echt nodig hebben. Zo zegt de vereniging dat gemeenten het inkomen moeten laten meewegen bij het besluit. 

Signaal naar kabinet

De VNG vindt het bizar dat gemeenten moeten bezuinigen op faciliteiten voor ouderen omdat mensen met een hoger inkomen via de gemeente goedkope hulp ontvangen. Daarom worden gemeenten geadviseerd om vanaf 2022 geen rekening meer te houden met de extra kosten in hun begrotingen. Op deze manier moet volgens de vereniging een signaal afgegeven worden aan het kabinet.

Subsidie voor de rijken

Vooralsnog ziet minister De Jonge geen aanleiding om gemeenten te compenseren. Als antwoord daarop stelde Leonard Geluk, directeur van VNG,  een brief op aan de Tweede Kamer waarin hij spreekt over ‘schoonmaaksubsidie voor de rijken’ en roept hij gemeenten op om op te komen voor de kwetsbare inwoners.

Door: Nationale Zorggids