Normal_normal_kaars_overlijden_dood

In januari overleden ruim 450 mensen minder dan verwacht. In de laatste week van de eerste maand van het jaar overleden naar schatting 3.350 mensen. Dat waren er bijna honderd minder dan verwacht, maar wel meer dan in de week ervoor. In week drie overleden namelijk 3.146 mensen. Dit meldt CBS. 

Sinds de laatste week van 2021 is er geen oversterfte meer. Daarvoor lag het aantal overlijdens sinds begin augustus 2021 boven de verwachte sterfte en was bijna elke week sprake van oversterfte. Gemiddeld overleden in januari per week ruim honderd minder mensen dan verwacht. In december overleden ongeveer negenhonderd meer mensen dan verwacht.

Het RIVM registreerde in de laatste week van januari 39 overleden coronapatiënten. In heel januari waren dat er 235.

Minder sterfte onder Wlz-zorggebruikers

Zowel de sterfte bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz), zoals bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen, als de sterfte onder de overige bevolking na op basis van de schatting iets toe in week 4. Er overleden ongeveer 1.250 Wlz-zorggebruikers, bijna honderd minder dan verwacht. En 2.100 mensen van de overige bevolking kwamen te overlijden. Dat waren er ongeveer evenveel als verwacht.

In heel januari overleden ongeveer 450 minder Wlz-zorggebruikers dan verwacht voor die maand. Het aantal overlijdens onder de overige bevolking was in januari ongeveer gelijk aan de verwachting.

Minder 80-plussers overleden

De sterfte onder 80-plussers is in week 4 iets toegenomen: er overleden naar schatting 1.950 mensen van 80 jaar of ouder. Dat zijn er honderd minder dan verwacht voor deze periode. In heel januari overleden bijna zeshonderd minder 80-plussers dan verwacht voor die maand.

Onder mensen van 65 tot 80 jaar overleden in week 4 ongeveer 1.000 mensen, ongeveer evenveel als verwacht. In heel januari overleden ruim honderd meer mensen van 65 tot 80 jaar, in de eerste week van januari was er nog oversterfte in deze leeftijdsgroep.

Door: Nationale Zorggids