Normal_zorg_studie_leerling_verpleging_verpleegkundige_student

Mensen die werken in de sector zorg en welzijn zijn overwegend gelukkig, maar maken zich ook zorgen. De belangrijkste pijnpunten liggen met name in de hoge werkdruk en de combinatie van werk en mantelzorg. Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim 10.000 leden van PGGM&CO, de ledenorganisatie voor zorg en welzijn, zo meldt PGGM&CO.

Van de 10.000 respondenten geeft 51 procent aan dat hun werk niet optimaal bijdraagt aan de geluksbeleving. 18 procent maakt zich echt zorgen; 23 procent verwacht dat hun werk in de toekomst in negatieve zin verandert: de fysieke belasting en een structureel hoge werkdruk zorgen samen met de zorg voor ouder(s)/naaste(n) voor een negatieve geluksbeleving. Van deze groep wil ruim een derde stoppen met hun huidige baan.

Daarbij geven werknemers jonger dan 45 jaar aan zelfs liever in een andere branche of sector te werken. En veel mensen tussen de 45 en 65 jaar stoppen het liefst helemaal met werken.

De pijnpunten in het werk worden vaak verbloemd door het plezier en de passie waarmee de meeste mensen in zorg en welzijn hun werk doen. Ook het werken met cliënten en patiënten en het samenwerken met collega’s motiveert hen.

De meeste respondenten nemen mantelzorgtaken met liefde op zich. Toch maakt 17 procent zich hier zorgen over. De belangrijkste reden hiervoor is dat mantelzorg lastig te combineren is met het eigen leven. Ook geven respondenten aan dat mantelzorg veel energie van hen vergt.

Om het vitaliteitsvraagstuk in de zorg aan te pakken starten Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM en PGGM&CO het gezamenlijke programma ‘Vitaal met Pensioen’. 

Door: Redactie Nationale Zorggids