Normal_studenten_mbo_verpleging_verpleegkunde_zorg

De zorgsector staat te springen om extra arbeidskrachten. Minister Van Engelshoven van Onderwijs heeft daarom de Hogeschool van Amsterdam (HvA) toestemming gegeven ruim 170 extra plaatsen aan de opleiding tot Verpleegkunde beschikbaar te stellen. De forse verruiming is mogelijk doordat er nieuwe stageplaatsen zijn gevonden. Dat meldt Rijksoverheid.

Met deze beslissing maakt de minister een uitzondering op de wet die stelt dat het aantal studieplaatsen na 1 december 2017 niet aangepast had mogen worden. Voor deze HvA-opleiding is meer animo dan de opleiding aankan. Daarom wordt een beperkt aantal studenten tot de opleiding toegelaten (numerus fixus). Deze capaciteit wordt mede bepaald door het aantal beschikbare stageplaatsen in bijvoorbeeld ziekenhuizen en verpleeghuizen en wordt dus in Amsterdam flink verhoogd.

Het aantal beschikbare studieplaatsen Verpleegkunde aan de HvA was echter voor het komende studiejaar al vastgesteld. Op verzoek van de ministeries van onderwijs en volksgezondheid hebben de HvA en de zorgwerkgevers in de Amsterdamse regio meer stageplaatsen weten te regelen. Hierdoor kunnen ruim 170 Verpleegkundestudenten extra starten.

Door de verruiming van het aantal stageplaatsen heeft het ministerie de hogeschool toestemming gegeven om komend studiejaar meer studenten toe te laten dan eerder afgesproken. “Een tekort aan stageplaatsen is, zeker wanneer er een grote maatschappelijke behoefte is, natuurlijk zeer onwenselijk", geeft minister Van Engelshoven van Onderwijs aan. “Laat het resultaat dat in Amsterdam is geboekt, als voorbeeld gelden voor andere regio’s en andere sectoren. Op die manier werken we samen aan een goede afstemming tussen opleiding en vraag.”

Door: Redactie Nationale Zorggids