Normal_zorg_studie_leerling_verpleging_verpleegkundige_student

In de afgelopen decennia is de patiëntenzorg drastisch veranderd. De meeste behandelingen in het ziekenhuis worden tegenwoordig uitgevoerd door multidisciplinaire teams van medische professionals. Het optimaliseren van de samenwerking in deze teams is daarom een belangrijk thema voor ziekenhuizen. Maar hoe pak je zoiets aan? Hoe leer je teams van medische professionals beter samen te werken en hoe sluit je zo goed mogelijk aan bij hun praktijk? Wat moet je precies trainen en welke middelen kun je daarvoor het best inzetten? In 2014 ontwikkelde het VUmc hiervoor een trainingsprogramma. Nu is daar ook een boek over geschreven die deze week wordt gelanceerd. Dat meldt VUmc. 

TeAMS is een multidisciplinair en interprofessioneel trainingsprogramma voor teams in ziekenhuizen. Dit innovatieve programma, dat uniek is in de wereld, werd in 2014 in het VUmc ontwikkeld. Sinds 2015 loopt het en zijn een kleine duizend medische professionals getraind.

De ontwikkelaars, een team van medisch specialisten, onderwijskundigen, psychologen, communicatie-experts en trainers, hebben een boek over het programma geschreven, dat deze week wordt gelanceerd. In het boek worden gedetailleerd de verschillende onderdelen van het programma beschreven, zowel de inhoudelijke invulling en theoretische onderbouwing, als ook de benodigde organisatorische kaders en de strategische, tactische en operationele aanpak. Het doel van dit boek is deze kennis te verspreiden en andere ziekenhuizen in staat te stellen een soortgelijk programma op te zetten.

Door: Redactie Nationale Zorggids