Normal_ambulance_2

Gisteren vond overleg plaats tussen Ambulancezorg Nederland (AZN) en vakbonden CNV Zorg & Welzijn en FNV Zorg & Welzijn over een nieuwe cao voor de sector ambulancezorg. Het is niet gelukt om met FNV overeenstemming te bereiken over een nieuwe cao die geldt voor bijna zesduizend medewerkers van de 25 Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s) in Nederland. AZN laat weten teleurgesteld te zijn in FNV en de vakbond zegt op haar beurt onaangenaam verrast  te zijn door de werkgeversorganisatie. Dit melden AZN en FNV. 

Werkgevers hebben voorgesteld om een nieuwe cao voor 2019 met een looptijd van een jaar overeen te komen. Daarnaast is een eenmalige compensatie aangeboden per januari 2019 om te voorkomen dat de arbeidsvoorwaarden binnen de acute zorg teveel uiteen lopen in 2018 door de verschillende looptijden van de cao’s. Een eerdere poging om de huidige cao open te breken mislukte omdat FNV het bereikte overlegresultaat afwees. Het is wederom niet om alsnog een akkoord voor de cao 2019 met FNV te bereiken.

Partijen beraden zich op vervolgstappen

Volgens AZN wilde FNV Zorg & Welzijn de eerdere afspraken niet vertalen in een nieuwe cao. De vakbond geeft aan de gewijzigde opstelling van Ambulancezorg Nederland eerst met leden te willen bespreken, omdat het gesprek alleen over de cao voor 2019 zou gaan. Hier zou AZN niet in mee zijn gegaan.

Beide partijen gaan in overleg met hun eigen achterban en beraden zich op vervolgstappen. Ambulancezorg Nederland gaat ook in gesprek met vakbond CNV. 

Door: Redactie Nationale Zorggids