Normal_dokter__arts__ziekenhuis__behandeling_

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft excuses aangeboden aan orthopeed Piet van Loon uit Oosterbeek. Jarenlang zou de man in een kwaad daglicht zijn gesteld, wat ten onrechte was. De man werkte in het Rijnstate ziekenhuis in 2008, toen een conflict met collega’s ontstond. De orthopeed is er daarna niet in geslaagd ander werk te vinden door de beschuldigingen van de inspectie. Dit meldt Skipr.

Er werd gesproken van een vermeend disfunctioneren. “De inspectie heeft bij de behandeling van de melding over uw functioneren niet gehandeld zoals u dit van de inspectie mocht verwachten”, zo is te lezen in de excuusbrief die is geschreven door Ronnie van Diemen, inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd. De excuses komen met een financiële vergoeding voor de orthopeed.

Geen vast werk

Het voorval vond plaats in 2008 en daarna slaagde de man er niet in om weer in vaste dienst aan het werk te komen. Door deze zaak heeft de IGJ strenge regels opgesteld over de behandeling van meldingen en onderzoeken.

Door: Redactie Nationale Zorggids