Normal_tuchtcollege_stethoscoop

Het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg heeft de arts die euthanasie uitvoerde op een wilsonbekwame patiënte met ernstige dementie een officiële waarschuwing gegeven. De uitvoering van de euthanasie zou niet zorgvuldig genoeg zijn geweest. De arts krijgt geen beroepsverbod of een andere straf opgelegd. Dit meldt Skipr.

De in 2017 overleden vrouw kampte al sinds 2007 met dementiegerelateerde klachten die na verloop van tijd alleen maar erger werden. In 2010 liet zij in een wilsverklaring opschrijven dat ze niet meer verder wilde leven bij verergering van klachten met een verpleeghuisopname als gevolg. Dit gebeurde drie jaar laar later.

De familie van de vrouw nam in 2017 het initiatief tot het opstarten van het traject tot euthanasie. Na gesprekken met de familie, verpleegkundigen en observaties van de patiënte zelf, was de specialist ouderengeneeskunde hiertoe bereid. De SCEN-arts die altijd een second opinion moet geven, weigerde echter omdat de dementie van de vrouw mogelijk niet leidde tot actueel lijden.

Directe collega

Het verslag van deze SCEN-arts werd geaccepteerd door de gewaarschuwde arts, maar toch vroeg ze verder en schakelde ze een directe collega in voor een oordeel. Deze laatste arts zag wel in waarom de vrouw en familie euthanasie verzochten.

Als het aan het tuchtcollege ligt, had de arts de directe collega niet om een oordeel mogen vragen wegens onvoldoende onafhankelijkheid. Bovendien onderzocht de specialist ouderengeneeskunde niet genoeg of de vrouw inderdaad dement genoeg was.

Verouderde wilsverklaring

De wilsverklaring was ten tijde van de uitvoering al zeven jaar oud en een mondelinge bevestiging van dit verzoek bleek moeilijk, gezien de vergevorderde dementie. Hierover diende de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een klacht in bij het tuchtcollege, maar wordt op dit punt afgewezen. Het was juist goed dat de arts de wilsverklaring gebruikte van toen de vrouw nog helder van geest was. 

Door: Nationale Zorggids