Normal_mondhygienist_tandarts_mondzorg

De opleidingen Tandheelkunde van het UMCG, het Radboudumc en het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam hebben afgesproken intensiever te gaan samenwerken om daarmee de kwaliteit van de opleidingen te versterken. Dit melden het UMCG, ACTA en Radboudumc.

In de samenwerking zal het onderwijs bij de afzonderlijke opleidingen zoveel mogelijk worden afgestemd, zodat uitwisseling van onderwijs, studenten en docenten op deelgebieden mogelijk is.

Delen van leerstoelen 

De opleidingen zijn tot deze samenwerkingsintentie gekomen om de beperkte middelen waarmee de opleidingen te kampen hebben zo efficiënt mogelijk te kunnen inzetten en gebruiken. Te denken valt daarbij aan het delen van leerstoelen en aan het gezamenlijk ontwikkelen van onderwijs en onderwijsplatformen, waarbij elke universiteit de eigen expertise ook beschikbaar stelt aan de anderen.

Het Samenwerkingsproject Opleidingen Tandheelkunde Nederland is inmiddels van start gegaan en zal de komende periode, stap voor stap, de verdere samenwerking gaan uitrollen.

Door: Nationale Zorggids