Logo_logo_actiz

De zorg voor ouderen verandert de komende jaren fundamenteel. ActiZ, branchevereniging van zorgorganisaties wil dit probleem aankaarten én oplossingen kunnen schetsen. Daarom doet ActiZ mee aan de Dutch Design Week 2021, die wordt gehouden in Eindhoven van 16 tot 24 oktober. Op verzoek van ActiZ presenteren twee ontwerpbureaus (We Are Social Rebels en Studio Anne Ligtenberg) de eerste denkrichtingen van vernieuwende oplossingen. Daarnaast laten verschillende ActiZ-leden zien welke acties zij nu ondernemen om de ouderenzorg toekomstbestendig te maken. Dit meldt ActiZ

Afgelopen zomer heeft ActiZ nauw samengewerkt met Dutch Design Foundation (DDF). "Aan verschillende ontwerpers is gevraagd om aan de slag te gaan met het maatschappelijke vraagstuk voor de zorg van ouderen", vertelt Ronald Schmidt van ActiZ. De ontwerpbureaus We Are Social Rebels en Studio Anne Ligtenberg zijn uiteindelijk uitgekozen om met twee concrete vraagstukken aan de slag te gaan.

Het eerste vraagstuk zoomt in op de wederkerigheid tussen verschillende generaties. Hoe stimuleer je dat? Het tweede vraagstuk legt de focus op de woonvormen van de toekomst, met jonge én oudere generaties. Hoe zien die woonvormen eruit? Op de Dutch Design Week worden de resultaten hiervan gepresenteerd.

Betrekken bij vraagstuk

"Ontwerpers denken vanuit een creatieve invalshoek: ze denken buiten de gebaande paden. Daarmee hebben we een nieuwe frisse blik op de zorg voor ouderen gekregen. Ik zou het heel mooi vinden als we bijvoorbeeld rondom het vraagstuk van huisvesting voor ouderen een paar resultaten krijgen die helpen om dat proces te versnellen. En dat ActiZ ook andere sectoren, die aan deze week bijdragen, betrekken bij dit belangrijke vraagstuk."

Praat Vandaag over Morgen

Met het initiatief ‘Praat vandaag over morgen’ betrekt ActiZ heel Nederland bij de toekomst van de ouderenzorg. De brancheorganisatie roept iedereen in Nederland op om het gesprek aan te gaan. Want de zorg is iets van ons allemaal.

Daarnaast is ActiZ telkens op zoek naar vernieuwende samenwerkingen die het toekomstperspectief van de ouderenzorg belichten. Onlangs is een samenwerking gestart met de Technische Universiteit en de ANBO. Onder de naam ‘Senior maker movement’ wordt een aanpak en een ecosysteem ontwikkeld, waarin ouderen zelf de maker kunnen zijn van de consumentenproducten die zij wensen om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. De eerst twee pilots gaan bijna van start.

Door: Nationale Zorggids