Normal_stop-95477_640

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is bezig met een onderzoek naar risicoselectie bij zorgverzekeraars. Minister Schippers van Volksgezondheid heeft dit aan de waakhond gevraagd. Hoewel Schippers dit najaar een eindrapportage over dit onderzoek wilde publiceren laat ze nu weten dat dit langer gaat duren. 

Risicoselectie is het proces waarin een zorgverzekeraar beoordeelt of een aspirant verzekerde gezien zijn of haar gezondheidstoestand een risico vormt of niet. Wanneer het risico hoog is dat de aspirant veel (dure) zorg nodig heeft, kan de zorgverzekeraar beoordelen dat de persoon niet voor een verzekering in aanmerking komt. Risicoselectie is illegaal. Zorgverzekeraars mogen alleen risicoselectie toepassen als de aspirant een aanvullende verzekering wil. Zelfs dan mag de zorgverzekeraar alleen de selectie toepassen op door de verzekerde expliciet aangeleverde medische gegevens voor dit doel. 
 
Risicoselectie is een van de aandachtspunten van het toezicht dat de NZa uitvoert. Schippers heeft de NZa gevraagd een kwantitatief onderzoek te doen naar risicoselectie. Dit onderzoek zou dit najaar afgerond zijn, maar Schippers meldt nu dat het onderzoek wederom is vertraagd. De publicatiedatum staat nu op januari 2016. “De NZa geeft aan meer tijd nodig te hebben voor het onderzoek om zorgvuldigheid van de analyses en de afstemming met veldpartijen te waarborgen. Ik zal daarom uw Kamer het rapport met mijn reactie begin volgend jaar toe zenden,” schrijft Schippers. 
 
© Nationale Zorggids