Normal_callcenter_headset_telefoon

Zorgverzekeraars geven bellers de juiste informatie tijdens de overstapperiode. Dat constateert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in een onderzoek tijdens de nu lopende overstapperiode. Zorgverzekeraars moeten hun telefonische informatieverstrekking op hoog niveau blijven houden en waar nodig verbeteren. De Nza is tevreden over de resultaten na een periode van drie jaar van intensief toezicht. Dat meldt de NZa. 

Als je een zorgverzekering kiest is het essentieel dat zorgverzekeraars goede informatie geven. Mensen moeten er vanuit kunnen gaan dat de informatie die zorgverzekeraars geven klopt. Deze plicht hebben zorgverzekeraars op grond van de wet.

Vorig jaar heeft de Nza zeven zorgverzekeraars gewaarschuwd omdat uit onderzoek bleek dat zij niet altijd goede informatie gaven aan de telefoon. Dit jaar hebben heeft de Zorgautoriteit opnieuw mysterytelefoontjes gepleegd met deze zorgverzekeraars om te controleren of zij hun beantwoording hadden verbeterd. De informatieverstrekking is na de verbeteracties aanzienlijk verbeterd.

De NZa de onderzochte zorgverzekeraars begin 2017 gevraagd om een verbeterplan op te stellen, zodat de informatieverstrekking aan de telefoon op het peil zou komen waar het hoort. In de loop van dit jaar heeft het de zorgverzekeraars gevraagd om inzicht te geven in de uitvoering hiervan. De Zorgautoriteit is tevreden dat alle zorgverzekeraars hun beloften hebben waargemaakt. Daarmee komt een eind aan een verbetertraject met zorgverzekeraars dat in 2015 is ingezet.

Tijdens het onderzoek stelde de NZa vragen waarvan het weet dat mensen die vaak stellen tijdens de overstapperiode. Een verkeerd antwoord betekent dat je essentiële informatie niet krijgt van de zorgverzekeraar. Zonder deze informatie kan het zijn dat een verzekerde een verkeerde keuze maakt. Zo kan hij een aanvullende verzekering afsluiten terwijl dit niet nodig is. Of voor een vrijwillig verhoogd eigen risico kiezen, terwijl er juist hoge zorgkosten verwacht worden. Met de juiste informatieverstrekking is dit te voorkomen.

In de maand november de Zorgautoriteit ook onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van informatie op websites van zorgverzekeraars. Op die punten waar de informatie nog niet helemaal volledig was hebben de zorgverzekeraars dit op verzoek van de NZa direct aangepast. Het gaat dan bijvoorbeeld over algemene informatie als je naar een zorgaanbieder wilt zonder contract.

Door: Redactie Nationale Zorggids