Logo_logo_cz

Het CZ zorgkantoor krijgt voor 2017 een 7,9 van cliënten en hun naasten. Dat is een hoger cijfer dan het jaar ervoor. De zorg thuis wordt zelfs gewaardeerd op een 8. Het lijkt erop dat de langdurige zorg langzaamaan steeds beter presteert na de hervormingen, zo meldt NIVEL op basis van onderzoek onder 273 cliënten en naasten. 

Waar het vaak nog misgaat, is de bekendheid van het zorgkantoor. Cliënten in de langdurige zorg hebben met veel verschillende partijen te maken en het zorgkantoor is daar één van. Daarom vindt NIVEL het van belang dat alle betrokken partijen beter samenwerken om er zo voor te zorgen dat de cliënt zijn zorg zelf kan regelen.

Een taak van het zorgkantoor is het deels uitvoeren van de langdurige zorg via zorginkoop. Zorginstellingen krijgen via zorgkantoren de zorg van cliënten betaald. Daarnaast dient het CZ zorgkantoor als bemiddelaar tussen cliënt en zorginstelling. CZ is hiervoor actief in de regio’s Zeeland, Zuid-Limburg, Zuidoost-Brabant, West-Brabant, Haaglanden en de Zuid-Hollandse eilanden. 

Door: Redactie Nationale Zorggids