Normal_portemonnee

Verzekerden die kiezen voor een vrijwillig eigen risico hebben gemiddeld lagere zorgkosten dan mensen die daar niet voor kiezen. Dit omdat verzekerden met een vrijwillig eigen risico gezonder zijn. De gemiddelde zorgkosten van mensen zonder verhoogd eigen risico zijn twee keer zo hoog als de gemiddelde zorgkosten van mensen die bereid zijn om op jaarbasis meer te betalen aan hun eigen risico. Dit meldt het Centraal Planbureau. 

Voor een 18-jarige zonder vrijwillig eigen risico leidt een verhoging van het verplicht eigen risico met 100 euro tot een afname van zorggebruik van gemiddeld 26 euro. Het zorggebruik van een 18-jarige mét vrijwillig eigen risico verandert niet bij een verhoging van het (verplicht plus vrijwillig) eigen risico. Als we naar de hele bevolking kijken vinden we bij verzekerden met vrijwillig eigen risico dat een verhoging van het eigen risico met 100 euro leidt tot een afname van zorggebruik van gemiddeld 25 euro per persoon. 

Dit onderzoek bevestigt eerdere inschattingen van het Centraal Planbureau over de impact van het vrijwillig eigen risico op de risicosolidariteit in het Nederlandse zorgstelsel. De gemiddelde premiekorting die verzekerden krijgen die kiezen voor een vrijwillig eigen risico is iets hoger dan het gemiddelde remgeldeffect (afname van zorggebruik) en de betalingen die ze extra uit eigen zak betalen. Het vrijwillig eigen risico leidt dus tot een geringe afname van de risicosolidariteit tussen gezonden en zieken. Daarnaast vindt het CPB dat het afschaffen van het vrijwillig eigen risico leidt tot een lichte toename van totale zorguitgaven.  

Door: Nationale Zorggids