Normal_rekenmachine_geld

Parnassia Groep, een grote ggz-instelling, heeft in 2018 een flink verlies geleden. De organisatie sloot het jaar af met een tekort van 29 miljoen euro. Dit tekort is deels te wijten aan de aanhoudende personeelstekorten en aan gemeenten en verzekeraars die niet-vergoede zorg niet betaalden. Dit meldt het Algemeen Dagblad.

De werkdruk bij werknemers van Parnassia is groot. Het ziekteverzuim is bovengemiddeld hoog en er is sprake van een flink personeelstekort. Door minder in opleidingen te voorzien en minder zzp’ers in te huren, hoopt Parnassia de verliezen dit jaar te kunnen drukken. Medewerkers vrezen echter het ergste en zien de werkdruk alleen maar toenemen.

Door: Nationale Zorggids