Normal_zorgverzekering_geld_stethoscoop

Sociaal werkers in wijkteams hebben onvoldoende kennis over schulden bij een zorgverzekeraar. Ondanks dat zij financiële problemen moeten signaleren bij cliënten, ontbreekt de benodigde kennis. Dit blijkt uit een screening onder wijkteams door de Zorgverzekeringslijn, meldt deze lijn. 

Wat de gevolgen zijn van een betalingsachterstand op de zorgpremie en wat de wanbetalersregeling is, dat weten de meeste sociaal werkers wel. Bij vragen die hier dieper op ingingen, ontbrak de juiste kennis. Ook weten sociaal werkers vaak niet welke verschillende soorten schuldenaanpakken er zijn. Wat volgens de Zorgverzekeringslijn opvallend aanwezige kennis is, is de informatie die sociaal werkers hebben over de gevolgen van detentie voor de zorgverzekering (de basisverzekering wordt dan stopgezet, aanvullende verzekeringen dienen zelf te worden stopgezet).

Hoe herken je zorgverzekeringsproblemen? 

Sociaal werkers zouden graag meer kennis willen hebben over de aanpak van schulden ontstaan door een premie-achterstand. Ook willen ze meer weten over preventie, de nieuwste wanbetalersregeling en de verzekeringsdekking van mensen en betalingsachterstand. Zorgverzekeringslijn heeft daarom een training ontwikkeld voor deze groep professionals. Met de training ‘Hoe herken je zorgverzekeringsproblemen?’ kunnen sociaal werkers de kennis opdoen die zij nodig hebben. Eind april komen daar e-learnings bij.

Door: Nationale Zorggids