Normal_zwanger_verloskundige_gynaecoloog

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zegt dat er over de integrale bekostiging van de geboortezorg nogal wat misverstanden bestaan. Er is sprake van een tweesporenbeleid. Dat betekent dat integrale bekostiging een aanvulling is op de huidige bekostiging. Partijen die door willen met de integrale bekostiging moeten dat kunnen. Uit onderzoek onder acht aanbieders die werken met de integrale geboortezorgprestaties blijkt namelijk dat zij positief zijn over de manier waarop integrale bekostiging bijdraagt aan de samenwerking tussen professionals. Dit meldt de NZa. 

Samen met veldpartijen onderzoekt de NZa op welke manier de huidige bekostigingswijze doorontwikkeld kan worden om deze meer passend te maken voor integrale geboortezorg. Dit wijkt af van wat de NZa in september 2020 adviseerde. Dit advies is niet volledig overgenomen. De zorgen van partijen hebben volgens de Zorgautoriteit geleid tot dit tweesporenbeleid waarin, in tegenstelling tot het advies, monodisciplinaire bekostiging niet afgeschaft wordt in 2028.

Keuzevrijheid zwangeren

Ook verandert er volgens de toezichthouder niets in de mate van keuzevrijheid van vrouwen, al begrijpt de organisatie dat deze perceptie wel leeft. Een vrouw mag altijd en op ieder moment kiezen voor een (andere) verloskundigenpraktijk, de plek van de bevalling en kraamzorgorganisatie. Hierbij maakt niet uit of zij zorg afneemt bij een aanbieder die werkt met monodisciplinaire of integrale prestaties.

Autonomie

Een veelgehoorde angst van verloskundigen is dat zij bang zijn om hun autonomie te verliezen als ze in één organisatie moeten samenwerken met gynaecologen in het ziekenhuis. De integrale bekostiging voor aanbieders van integrale geboortezorg biedt hen de mogelijkheid om als één organisatie te declareren, onderling te verdelen en kwaliteitsafspraken te maken, aldus de NZa.

Door: Nationale Zorggids