Bijna tien procent van de 65-plussers heeft een ongeplande ziekenhuisopname

Jaarlijks hebben 300.000 65-plussers (9 procent) een ongeplande ziekenhuisopname. Ook belandt ongeveer 15 procent van alle 65-plussers in Nederland jaarlijks op de Spoedeisende Hulp (SEH). Hierna kan een ziekenhuisopname volgen, maar dat hoeft niet. Het gaat hierbij om minimaal 1 keer, maar kan ook meerdere keren in een jaar zijn. Deze cijfers zijn min of meer stabiel tussen 2017 en 2021. Dat meldt Vektis. 

Opvallend is het verschil tussen regio’s. In 2019 loopt het percentage 65-plussers dat een ongeplande ziekenhuisopname heeft uiteen van 8,3 procent in Noord-Oost Brabant tot 11,4 procent in de stad Rotterdam. Voor SEH-bezoek is het laagste percentage 10,4 procent op de Wadden, gevolgd door andere delen van Friesland met circa 13 procent. Het hoogste percentage is 19,9 procent in de regio Haaglanden.

In 2020 65-plussers relatief vaker ongepland in ziekenhuis

Het is mogelijk dat de corona-pandemie effect heeft gehad op het percentage ouderen dat de SEH bezocht en het percentage ouderen dat ongepland in het ziekenhuis kwam. Ook het totaal aantal ziekenhuisopnamen (zowel gepland als ongepland) was lager in 2020 en 2021. De cijfers van 2021 zijn mogelijk nog niet helemaal compleet en kunnen daarom nog iets stijgen. 

Het lijkt er op dat 65-plussers in 2020 vaker ongepland in het ziekenhuis kwamen in vergelijking met met geplande ziekenhuisopnames. In 2020 werd 72 procent van de 65-plussers die in het ziekenhuis werd opgenomen, ongepland opgenomen, terwijl dat in de voorgaande jaren op ongeveer 69 procent lag. Deze tendens is in bijna alle leeftijdscategorieën zichtbaar, behalve bij 90 jaar en ouder. In deze laatste leeftijdsgroep werd in alle jaren 94 procent van de mensen ongepland in het ziekenhuis opgenomen.

Focus op ouderen

Vanwege het grote belang van ouderenzorg maakte Vektis het Regiobeeld ouderenzorg. Dit beeld toont het zorggebruik op relevante thema’s aan de hand van 5-10 belangrijke vragen. De nu beschikbare thema’s zijn: populatieontwikkeling, huisartsenzorg, wijkverpleging en gebruik acute zorg. Zorgverzekeraars kunnen deze inzichten gebruiken voor regiobeelden die de basis vormen voor het opstellen van regionaal beleid in samenwerking met relevante stakeholders zoals, gemeenten, zorgaanbieders en regionale samenwerkingsverbanden in de zorg. 

Door: Nationale Zorggids