Normal_doctor-getty-250x200_dokter

Het Capaciteitsorgaan heeft aan minister Bussemaker van Onderwijs al een aantal jaren geadviseerd om het aantal beschikbare plaatsen op de opleidingen Geneeskunde te minderen. Tot nu toe heeft de Onderwijsminister hier geen gehoor aan gegeven. Nu neemt het aantal basisartsen dat geen vervolgopleiding kan doen tot specialist jaarlijks verder toe. D66 geeft aan Kamervragen hierover te gaan stellen aan Bussemaker. Dat meldt BNR.

In 2010 waren er 3.050 basisartsen in afwachting van hun specialisatie. In 2013 was dit aantal al gestegen naar 4.670. Het aantal wordt door het Capaciteitsorgaan nu geschat op zo'n 5.300. De capaciteit van de opleidingen Geneeskunde zou dus zeker 12 procent omlaag moeten, luidt het advies van het Capaciteitsorgaan. D66-Kamerlid Paul van Meenen vindt dat er naar de zaak gekeken moet worden. “We hebben het hier over een hele dure en lange studie, dan is het van groot belang dat vraag en aanbod goed op elkaar aansluiten en deze commissie waarschuwt ervoor dat dit in de toekomst niet meer het geval zal zijn. Dan zouden we een hoop talent en geld weggooien”, zegt Van Meenen.
 
Victor Slenter, directeur van het Capaciteitsorgaan, zegt dat als het aantal studieplekken nu wordt teruggeschroefd het pas over zes jaar effect heeft. Van Meenen kaart aan dat het aantal opleidingsplaatsen tot specialist uitgebreid kunnen worden, maar dan moet daar ook werk voor zijn. Dat Bussemaker nog niet gereageerd heeft vindt Van Meenen opvallend. “Ze heeft inmiddels drie jaar vergooid, ze had al veel eerder kunnen reageren. Dan moet ze maar eens goed uitleg geven aan de Kamer waarom ze niet eerder heeft gehandeld”, aldus Van Meenen.
 
© Nationale Zorggids