Logo_logo_careyn

Rob van Dam van Careyn treedt terug als bestuursvoorzitter van de organisatie. Dit doet hij naar aanleiding van de geactualiseerde zwarte lijst met verpleeghuizen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), waarop Careyn nog steeds een prominente positie inneemt. Van Dam erkent dat de inspanningen van de afgelopen tijd onvoldoende resultaat hebben geboekt en stapt daarom per 1 november aanstaande op. Dat meldt Careyn.

Komende maandag publiceert de IGZ de nieuwste lijst van slecht presterende verpleeghuizen. De inspectie heeft Careyn vooraf laten weten dat de organisatie nog steeds in de zwaarste categorie op de lijst staat. Careyn krijgt bovendien een aanwijzing van de inspectie. Dit houdt in dat de zorgorganisatie binnen een bepaald termijn inspanningen moet leveren om te voldoen aan de normen voor goede zorg. Indien dit niet binnen het gesteld termijn gebeurt, dan probeert de inspectie dit alsnog af te dwingen met een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom.

De raad van toezicht stelt Harry Luik aan als tijdelijk voorzitter van de raad van bestuur. “Ik voel mij enorm uitgedaagd om samen met medewerkers, cliënten en hun verwanten aan de bak te gaan. De richting is duidelijk en ik heb er op basis van de gevoerde gesprekken vertrouwen in dat ons dat gaat lukken”, zegt Luik op de website van Careyn.

Careyn benadrukt het belang van de cliënt. Daarom zet het alles op alles om de benodigde veranderingen door te voeren. Daarom intensiveert het de aanpak van de problemen. De organisatie heeft een extern projectleider aangenomen om zo snel mogelijk de vereiste verbeteringen te realiseren. 

Door: Redactie Nationale Zorggids