Normal_geweld_agressie

Nog steeds hebben veel jeugdzorgmedewerkers last van agressieve ouders. Uit een rapport van Jeugdzorg Nederland blijkt dat agressie in de jeugdzorg ook dit jaar onverminderd is doorgezet. Negen op de tien medewerkers heeft hier weleens mee te maken gehad. Het gaat vaak om boze ouders van kinderen bij wie de jeugdbescherming moet ingrijpen. Dat meldt NOS. 

Medewerkers in de jeugdzorg ervaren fysiek geweld, maar ook (seksuele) intimidatie en bedreigingen. Hierdoor neemt de werkdruk almaar toe. Jeugdzorg Nederland heeft samen met vakbonden en werkgevers in de jeugdzorg een brandbrief gestuurd naar de Tweede Kamer. Deze brief wordt gesteund door zesduizend medewerkers.

Het gaat niet om ouders van kinderen die bijvoorbeeld de jeugd-ggz ingaan, maar vaak om ouders van kinderen die uit huis worden geplaatst. Ouders die het hier niet mee eens zijn, gaan vaak over tot schelden of fysiek geweld. In vijf jaar tijd is het aantal meldingen van agressie jegens jeugdzorgmedewerkers toegenomen met 25 procent.

In 2013 richtte Jeugdzorg Nederland al het Landelijk Expertise Team (LET) op. Dit team wordt ingezet bij ouders die zich extreem bedreigend opstellen. Medewerkers van dit team blijven anoniem en hebben niet-traceerbare auto’s. Deze jeugdbeschermers spreken ouders veelal op het politiebureau, onder toezicht. Sinds de oprichting van het LET vallen steeds meer gezinnen onder toezicht van het team, zo bleek vorig jaar al. Gezinnen worden ongeveer een halfjaar begeleid. Zodra de agressie is verdwenen en ouders meer vrede hebben met de situatie, wordt de zaak overgedragen aan de ‘gewone’ jeugdbescherming. 

Door: Redactie Nationale Zorggids