Normal_verpleegkundige__baby__neo__couveuse

Onzorgvuldig handelen bij de opname van een te vroeg geboren baby heeft drie verpleegkundigen van het Medisch Centrum Leeuwarden (MLC) tot een berisping geleid. Het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Amsterdam legde een vierde verpleegkundige een waarschuwing op. Ook tegen een arts en een arts-assistent liepen klachten, maar deze werden ongegrond verklaard. De baby overleed in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), waar de tien weken te vroeg geboren Ruben naartoe werd gebracht na fouten in het MLC. Dit meldt Leeuwarden Courant.

Volgens de ouders van Ruben, die klachten indienden tegen het personeel, is een opeenstapeling van fouten hun zoon uiteindelijk fataal geworden. De baby werd een maand na zijn geboorte in het UMCG overgebracht naar het MCL. Daar werd tijdens het verwisselen van de bevochtiger van het beademingsondersteuningsapparaat niet opnieuw de stekker in het stopcontact gedaan, waardoor ook de alarmering niet werkte. Ruben kreeg hierdoor tien uur lang koude beademingslucht in zijn kwetsbare longen. Ook had een verpleegkundige de temperatuur in de couveuse te hoog ingesteld en werd tot twee maal toe een veel te hoge dosis morfine toegediend.

Toen de jongen begon te braken, koorts kreeg en zijn hartslag opliep, verkeerde hij negen minuten in ademnood. Hij kreeg geen zuurstof en werd uiteindelijk overgebracht naar het UMCG. Daar kwamen de fouten aan het licht. De ouders stellen dat de fouten in het MLC hebben geleid tot taaislijm en ademhalingsproblemen. In het UMCG werd een ernstige hersenbeschadiging geconstateerd, waardoor de jongen zwaar gehandicapt zou blijven. Ruben overleed op 9 januari 2016.

Het tuchtcollege oordeelt dat de drie verpleegkundigen slordig hebben gehandeld. Zo zou de aansluiting van de stekker gecontroleerd moeten worden en had een collega verzuimd dit te controleren. Ook had de temperatuur overlegd moeten worden met het UMCG en was de dubbele dosis morfine niet volgens protocol. De ouders van Ruben zijn tevreden met de uitspraak. Het MLC heeft verbetermaatregelen doorgevoerd.

Door: Redactie Nationale Zorggids