Logo_zorginstituut_nederland

Het ontwerp van het Farmacotherapeutisch Kompas (FK) is gemoderniseerd. Daardoor is de website nu beter voor mobiele apparaten toegankelijk en gebruiksvriendelijk voor alle platformen. De inhoud blijft ongewijzigd. Op het FK is informatie over geneesmiddelen te vinden, wat geraadpleegd kan worden door artsen die een middel willen voorschrijven. Dit meldt Zorginstituut Nederland.

Bij de vernieuwing ligt de nadruk op dezelfde toegankelijkheid voor alle typen platformen: desktop, laptop, mobiele telefoon en tablet. De website is om die reden ook als app op het beginscherm van mobiel of tablet te plaatsen en gedraagt zich dan ook als een app. Zo is er nu overal, op mobiel of tablet, makkelijk toegang tot alle informatie in het FK. Dus ook tot de indicaties, geneesmiddelgroepen en berichten. Daarvoor moet er wel toegang tot internet zijn. De huidige (offline) FK-app blijft ook beschikbaar, maar deze app biedt alleen informatie over geneesmiddelen.

Onafhankelijke informatie

Het FK biedt al vanaf 1982 onafhankelijke informatie over geneesmiddelen en de behandeling van aandoeningen met geneesmiddelen (farmacotherapie). Het doel van het FK is (aspirant) artsen en verpleegkundigen te ondersteunen bij gepast voorschrijven van geneesmiddelen. Dit houdt in dat geneesmiddelen waarvan de werking niet is aangetoond, niet moeten worden voorgeschreven, al zijn deze nog zo goedkoop. En dat dure geneesmiddelen waarvan de werking is aangetoond, moeten worden voorgeschreven als er geen ander middel beschikbaar is.

Door: Redactie Nationale Zorggids