Normal_fysio

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) onderzoekt het grensoverschrijdende gedrag van een fysiotherapeut. De man, destijds in dienst van wellnesscentrum Sanadome, zou ongewenst gedrag hebben vertoond richting een 20-jarige cliënte. Zij diende hiertoe een klacht in bij Sanadome, die op haar beurt een melding maakte bij de IGJ. Dit meldt de Gelderlander. 

De fysiotherapeut is op non-actief gesteld en beëindigde daarna zelf zijn contract bij Sanadome. Voorlopig komt er geen nadere informatie naar buiten. Pas als de IGJ het onderzoek afrondt, besluit het of het eindoordeel (en de bijbehorende klacht) openbaar wordt gemaakt of niet.

Afhankelijk van het eindoordeel kan de inspectie een maatregel opleggen, “zoals het voorleggen van het professioneel handelen aan de tuchtrechter, in het geval de betrokken zorgverlener is geregistreerd in het BIG-register of het SKJ-register.” Mocht de fysio strafbaar hebben gehandeld, dan wordt mogelijk aangifte gedaan bij de politie. Het slachtoffer heeft dit nog niet uit zichzelf gedaan. 

Door: Nationale Zorggids