Normal_arts-man-betuurder-papier-werk

Huisartsen in Eindhoven kunnen mogelijk minder mensen doorverwijzen, als het aan de gemeente ligt. De raadscommissie heeft dit opgenomen in de stukken over zorginkoop in de gemeente. D66-raadslid Betty van Geel erkent dat het het wettelijk recht is van huisartsen om mensen door te verwijzen, ook wanneer dit naar een zorgaanbieder is die door de gemeente betaald wordt. Alleen lopen de kosten hierdoor wel steeds verder op. Dit meldt Eindhovens Dagblad.

In het rapport dat het adviesbureau PPRC van Van Geel heeft opgesteld, worden twee mogelijkheden geschetst om het doorverwijzen in te perken. Optie één is om alle doorverwijzingen van de huisartsen naar een centraal punt te leiden, bijvoorbeeld wijkteam-organisatie WIJEindhoven. Zij zullen dan beoordelen welke zorg de persoon krijgt en waar. Huisartsen zullen in die situatie niet langer patiënten direct doorverwijzen naar de zorginstelling die zij het beste vinden passen bij de hulpvraag.

Bij optie 2 mogen artsen nog steeds doorverwijzen zoals nu ook gebeurt, dat is immers hun recht. Echter zou er bij deze optie wel op korte termijn een herbeoordeling moeten plaatsvinden, zo staat in het rapport van PPRC.

Gemeente bepaalt welke zorg iemand krijgt

Het gaat om doorverwijzingen naar zorg die de gemeente betaalt. Daar valt onder andere begeleidingen van mensen met dementie, autisme of een psychische stoornis onder. Ook kinderen die worden doorverwezen naar een medicatie-instelling van een psychiater of behandeling van een psycholoog vallen onder deze gemeentelijke zorgverlening. Het probleem met optie één is dat patiënten hun verhaal nogmaals moeten doen en dat de gemeente in plaats van de huisarts gaat beslissen welke zorg iemand krijgt.

Door: Nationale Zorggids