Normal_hand_oudere

Specialist ouderengeneeskunde Ester Bertholet heeft een behandelpaspoort ontwikkeld voor ouderen die actief willen nadenken over het wel of niet akkoord gaan met een acute medische behandeling als reanimatie of opname. Bertholet is hier drie jaar mee bezig geweest en heeft inmiddels vijfduizend paspoorten laten drukken. Ze wil graag dat apothekers dit medische paspoort uitdelen aan hun oudere patiënten. Dit meldt EenVandaag. 

Het behandelpaspoort is klein van formaat en beschikt over schrijf- en keuzeruimte waar ouderen onder meer kunnen kiezen of ze altijd in acute situaties behandeld willen worden, of van sommige behandelingen afzien. Bertholet wil dat ouderen, en vooral de kwetsbaren, goed nadenken over hun behandelwensen.

Geen wilsverklaring, maar kan het wel zijn

Wie dat wil, kan het paspoort zien als wilsverklaring maar het is met name de bedoeling om het document te gebruiken in het gesprek met artsen. Een paspoort is altijd weer aan te passen als wensen veranderen.

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) ziet het boekje als een goed hulpmiddel bij gesprekken met artsen. “Het Nederlands Huisartsen Genootschap vindt het belangrijk dat patiënten de mogelijkheid wordt geboden om hun behandelwensen in de latere of laatste levensfase met een huisarts kunnen bespreken. Hierbij wordt geanticipeerd op mogelijke situaties waarin behandeling niet meer wordt gewenst of moet worden gestopt.”

Update: Het behandelpaspoort is te bestellen op www.behandelpaspoort.nl. Hier vindt u ook meer informatie over het paspoort, het bespreken van behandelwensen. Hulp- en zorgverleners kunnen de door het ministerie gratis beschikbaar gestelde paspoorten aanvragen.

Door: Nationale Zorggids