Normal_gevangenis

Justitiële instellingen moeite hebben met het vinden van gekwalificeerde zorgmedewerkers. Dit knelpunt kwam aan het licht door gesprekken die de Inspectie Gezondheidszorg heeft gevoerd met instellingen. Dit meldt de IGJ.

Voor de medische zorg in gevangenissen, huizen van bewaring, detentiecentra en forensisch psychiatrische centra is het niet alleen moeilijk voldoende gekwalificeerde zorgmedewerkers te vinden, maar ook te behouden. "In combinatie met een sterk complexer wordende doelgroep is dit een steeds meer naar voren komend knelpunt", aldus de IGJ. Ook lukt het vaak niet om gevangenen met psychiatrische problemen te plaatsen bij speciale klinieken. Dat komt door de aanhoudende lange wachttijden.

De medische zorg in een justitiële inrichting moet dezelfde kwaliteit hebben als de zorg die mensen in de vrije samenleving krijgen. Maar iemand die bijvoorbeeld in een gevangenis of tbs-kliniek zit kan niet zelf kiezen voor een arts of andere behandelaar. Daarom controleert de inspectie op de zorg aan mensen in justitiële inrichtingen. Bij sommige instellingen heeft de inspectie om verbeteringen gevraagd. Die zijn of worden doorgevoerd.

Lees hier meer uitkomsten van de gesprekken over medische zorg in justitiële instellingen

Door: Nationale Zorggids