Normal_stethoscoop_arts_dokter

Een vrouw die geen arts is, heeft meerdere keren gesolliciteerd als arts. Ze is twee keer aangenomen, maar zou niet medisch inhoudelijk onzorgvuldig hebben gehandeld. Er zijn geen aanwijzingen dat aan patiënten schade is berokkend of dat zij concreet gevaar hebben gelopen. Nu de vrouw meerdere keren de fout in is gegaan, vreest de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) dat ze wederom zal proberen als arts aan het werk te gaan. Omdat ze in 2017 soortgelijke dingen deed, is besloten de naam van de vrouw en haar geboortedatum te publiceren. Het gaat om mevrouw Ezo ( (Özlem) Ünal, geboren op 7 februari 1988. Dit meldt IGJ. 

Naar aanleiding van drie meldingen over de vrouw, stelde de IGJ een onderzoek in. Ze solliciteerde bij instellingen in de eerste- en tweedelijnszorg, in heel Nederland. Bij haar sollicitaties presenteerde ze zich als arts en liet ze (kopieën van) valse documenten zien. Ze gebruikte onder andere een vals diploma Master Geneeskunde en onjuiste gegevens op haar cv.

Andermans gegevens gebruikt

Ook gebruikte de vrouw een keer een geldig BIG-registratienummer dat toebehoort aan een BIG-geregistreerde arts met dezelfde achternaam en voorletter maar met een andere geboortedatum en twee keer gebruikte ze een niet bestaand maar hier sterk op gelijkend BIG-registratienummer. Door gebruik te maken van deze gegevens en documenten hebben twee zorgaanbieders de vrouw als arts aangenomen en waren anderen dit van plan te doen.

Altijd naar originele documenten vragen

Volgens de inspectie blijkt uit de casus dat het voor zorginstellingen belangrijk is bij sollicitaties de originele documenten goed te controleren. Vraag altijd naar de originele documenten en BIG-registratie en ga niet akkoord met kopieën. 

Door: Nationale Zorggids