Normal_normal_palliatief

Vorige week heeft de Regionale Toetsingcommissies Euthanasie (RTE) nieuwe regels voor artsen opgeschreven omtrent euthanasie. De nieuwe code geeft artsen een professionele rol en meer ruimte, maar maakt het ook moeilijk voor artsen die bezwaren hebben. Dit meldt Trouw.

Volgens de nieuwe richtlijn mogen artsen een wilsverklaring met de hulp van naasten interpreteren. De commissie en de rechter stellen dat artsen hiermee meer professionele ruimte hebben. Hierdoor hoeft het zorgpersoneel minder angstig te zijn voor de toetsingscommissie bij euthanasie bij mensen met vergevorderde dementie. De andere kant hiervan is dat artsen minder snel naar de wet kunnen wijzen als ze bezwaar hebben tegen het verlenen van euthanasie. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn als euthanasie moet gebeuren op basis van een verklaring op schrift, die een patiënt mondeling niet meer kan bevestigen. Niet iedereen is blij met de nieuwe code. Volgens sommigen worden artsen nu erg aangewezen op zichzelf en krijgen ze te maken met grote maatschappelijke druk. Er wordt gepleit voor een ‘moreel beraad’, waar huisartsen met collega’s kunnen overleggen over de afwegingen rond euthanasie. 

Constance de Vries, arts bij het Expertisecentrum Euthanasie, verwacht dat de nieuwe regel leidt tot nieuwe vragen, bijvoorbeeld of iemand met vergevorderde dementie nu toch nog in aanmerking komt voor euthanasie. Volgens haar zijn die vragen belangrijk en moet daar goed over nagedacht worden. Onder de nieuwe code blijft nog steeds van kracht dat volgens de wet sprake moet zijn van ondraagbaar zichtbaar lijden.

Door: Nationale Zorggids