Normal_tandarts

Een nieuwe wet die fraude in de zorg moet tegengaan, zal voor veel huisartsen, tandartsen en fysiotherapeuten leiden tot extra administratie en flink hogere kosten. In een brief aan minister Hugo de Jonge die de Wet toetreding zorgaanbieders wil doorvoeren, schrijven de zorgprofessionals dat vooral kleine praktijken hieronder gaan lijden. Dit meldt Trouw. 

Volgens de nieuwe wet moet iedere zorgaanbieder, klein en groot, een jaarrekening en accountantsverklaring aanleveren en een vragenlijst invullen over bedrijfsvoering. Zo zijn alle bedrijven zo transparant mogelijk. Maar voor kleine aanbieders zijn deze nieuwe eisen ondoenlijk, omdat er voor een accountantsverklaring bijvoorbeeld onderscheid gemaakt dient te worden tussen de praktijkeigenaar en financieel directeur. Dat is er bij kleine zorginstellingen niet.

Duizenden euro's per jaar extra

“Voor grote organisaties als ziekenhuizen is er wat voor te zeggen. Daar gaan honderden miljoenen euro’s in om, dus dan is meer transparantie om fraude tegen te gaan op zijn plaats”, zegt de voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) Ella Kalsbeek. Voor de zesduizend huisartsenpraktijken en zesduizend tandartsen in ons land, zal de nieuwe wet een moeilijke worden. Niet alleen wegens de uitvoerbaarheid ervan, maar ook de extra kosten die ermee gepaard gaan. Een accountantsverklaring kost een paar duizend euro en dan zijn er nog de uren die verloren gaan aan het opmaken van de jaarrekening en vragenlijst. Vermoedelijk zijn kleine praktijken met de komst van de nieuwe wet jaarlijks tussen de 6.000 en 10.000 euro extra kwijt.

Weinig fraude

Bovendien komt er in de eerstelijnszorg bij tandartsen, huisartsen en bijvoorbeeld in de geboortezorg maar weinig fraude voor. In de wijkverpleging gebeurt het daarentegen bovengemiddeld vaak. Om de bijkomende administratie, kosten en gebrek aan fraude vinden de beroepsgroepen het belangrijk dat er onderscheid wordt gemaakt tussen kleine en grote zorgaanbieders.

Door: Nationale Zorggids