Normal_operatie__operatiekamer__chirurg

De gezondheidszorg is voortdurend in beweging. Op het gebied van chirurgie is de zogenaamde operatierobot geïntroduceerd, een instrument dat operateurs assisteert bij het uitvoeren van complexe operaties. Het gebruik van zo’n robot biedt uitdagingen op het gebied van patiëntveiligheid; er dient aandacht te zijn voor negatieve uitkomsten na de operatie en de oorzaak hiervan. Hierin spelen de vaardigheden van de operateur een belangrijke rol; resultaatanalyse en videoanalyse van de operatie zijn twee methoden die hier meer inzicht in bieden. Dit blijkt uit onderzoek van Alexander Beulens, arts-in-opleiding tot specialist ouderengeneeskunde die hier op 30 juni op promoveert aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Dit meldt Nivel.

Voor de patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg is het niet alleen van belang om nieuwe operateurs op de juiste manier te trainen, maar ook om de vaardigheden van actieve operateurs te beoordelen. Een manier om dit te doen is het inzetten van postoperatieve resultaatanalyse met inzet van video-analyse.

Officiële standaardisering en certificaten

Tot op heden is er geen standaard van trainingsvereisten en certificering waaraan operateurs dienen te voldoen om gebruik te maken van een operatierobot, noch nationaal noch internationaal. Operateurs kunnen enkel diverse cursussen en fellowships op het gebied van robotchirurgie volgen. Dit terwijl het beschikken over een officieel bewijs van vermogen in dezen een van de basisvoorwaarden zou moeten zijn voor het bieden van kwalitatief hoogstaande en veilige zorg.

Van elkaar leren

Beulens heeft een internationale groep van dertig urologen die robotchirurgie uitvoeren onder de loep genomen. Een meerderheid van hen is positief over het inzetten van postoperatieve resultaatanalyse en een deel van hen maakt ook al gebruik video-analyse. Dit gebeurt in groepsverband met het betrokken behandelteam, zodat men niet alleen van zichzelf leert maar maar juist ook van elkaar, zo is de gedachte. Hierbij is de privacy van de patiënt te waarborgen door te voldoen aan de privacywetgeving door de operatievideo’s alleen in het elektronisch patiëntendossier vast te leggen en de analyse van de video te beperken tot het betrokken behandelteam.
 
"Voor het verbeteren van de uitkomsten van robotchirurgie is het essentieel om de training van nieuwe operateurs te standaardiseren. Al langer actieve operateurs kunnen de postoperatieve resultaten verbeteren door te leren van resultaten uit het verleden en gebruik te maken van video-analyse", vertelt Beulens.
 
Door: Nationale Zorggids