Problemen in de huisartsenpraktijken groeien

Steeds meer huisartsenpraktijken hebben een tekort aan personeel, met name huisartsen en doktersassistenten. Naast dit signaal dat huisartsenpraktijken in zwaar weer zitten qua bezetting, is ook het percentage huisartsenpraktijken dat (tijdelijk) geen patiënten kan aannemen onverminderd hoog gebleven. Dit meldt Nivel dat sinds 2018 monitort of huisartsenpraktijk in Nederland personeelsknelpunten ervaren. 

Het percentage praktijken dat aangaf dat huisartsen een hoge werkdruk ervaren was vergelijkbaar met dat van voorgaande jaren. Voor de doktersassistenten is dit percentage praktijken wel gestegen van 60 procent naar 77 procent. Daarnaast was het percentage praktijken dat een tekort aan huisartsen verwacht binnen 12 maanden gestegen van 49 procent in 2018 naar 95 procent in 2022. Ook is het percentage praktijken dat aangeeft problemen te hebben met het vinden van praktijkopvolgers en waarnemers verder gestegen.

Landelijk probleem

In alle regio’s in Nederland ervaart minimaal 50 procent van de huisartsenpraktijken een of meerdere knelpunten. Gekeken naar de trends over de laatste vijf jaar, nemen de verschillende knelpunten elk jaar toe. Zo hebben veel praktijken patiëntenstops, is de werkdruk in praktijken onverminderd hoog en nemen de verwachte tekorten aan personeel toe.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Nivel, https://www.nivel.nl/nl/nieuws/problemen-huisartsenpraktijken-groeien-veel-patientenstops-onverminderd-hoge-werkdruk-en, geraadpleegd op 13-7-2023