Normal_martin_van_rijn_staatssecretaris_vws_pvda

Staatssecretaris Van Rijn van VWS heeft afspraken gemaakt met Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ) en belangenvereniging Per Saldo om de persoonsgebonden budgetten (pgb’s) uit te betalen. Bij deze afspraken staat het oplossen van problemen van de budgethouder centraal. Dat meldt Rijksoverheid. 

Bij belangenvereniging Per Saldo komen dagelijks verontrustende berichten van budgethouders over niet betaalde facturen, onvolledige betalingen, betalingen aan iemand die niet bij de budgethouder werkt en dubbele betalingen. De problemen zijn door Per Saldo en BVKZ in kaart gebracht en hebben daarover met Van Rijn gesproken. Volgens Rijksoverheid is de volgende aanpak opgesteld:

1. Fouten opsporen en repareren: Per Saldo en BVKZ gaan samen met de SVB het verwerkingsproces binnen gemeenten, zorgkantoren en de SVB doorlopen. Hiermee ontstaat inzicht in de vraag wat de oorzaken zijn van problemen, zodat deze zo spoedig mogelijk worden gerepareerd.

2. Het aanstellen van een onafhankelijke ketenregisseur: De prioriteit op betalen gaat de komende maanden veel herstelwerk vergen van gemeenten, zorgkantoren en de SVB.  Een centraal vertrekpunt is daarin is het perspectief van de budgethouder en de mogelijke risico’s die hij/zij loopt. Dit vergt een aanpak die met kracht en gezag wordt geleid door een ketenregisseur.

3. Onderzoek door de SVB naar de doorlooptijd van de uitbetalingen.

4. Snelle start met de uitvoeringstoets: In de uitvoeringstoets wordt teruggeblikt en vooruitgeblikt Verbeteringen voor de budgethouder in het systeem krijgen hoge prioriteit.

Per Saldo, BVKZ, SVB en VWS bespreken wekelijks de voortgang op bovenstaande en eerdere afspraken.

© Nationale Zorggids