Normal_euro_geld_betalen__5_

De koopkracht van steeds meer ouderen staat onder druk. Volgens de ouderenbond ANBO, de ouderenombudsman, huisartsen, apothekers, tandartsen en specialisten mijden steeds meer ouderen zorg. Op die manier proberen de ouderen te ontkomen aan het moeten betalen van hun verplichte eigen risico. Dit meldt De Telegraaf.

Een deel van de jaarlijkse zorgkosten die een verzekerde maakt, moet deze persoon zelf betalen. Dit heet het wettelijk eigen risico. Het eigen risico is bedoeld als drempel die moet voorkomen dat mensen overbodig van zorg gebruikmaken. Voor Nederlanders geldt dit jaar een minimaal eigen risico van 375 euro op de zorgverzekering. Sinds januari 2015 richt het overheidsbeleid zich op het zo lang mogelijk thuis laten wonen van de drie miljoen gepensioneerden in Nederland. Deze gepensioneerden mijden in toenemende mate zorg, zo concluderen meerdere partijen uit het zorgveld. De senioren proberen zoveel mogelijk de 375 euro verplicht eigen risico in hun zak te houden.
 
Zo stoppen steeds meer ouderen zonder overleg met een arts met het slikken van hun medicijnen. Ook worden noodzakelijke controles bij specialisten vaker overgeslagen en wordt het bezoek aan de tandarts in de ijskast gezet. 
 
Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de zorg die ouderen die nog zelfstandig wonen krijgen, zo is bepaald in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Veel ouderen schrikken er echter voor terug om bij de gemeente aan te kloppen voor hulp. Oorzaak hiervan is dat veel gemeenten om een eigen bijdrage vragen van de ouderen, bijvoorbeeld voor thuiszorg of huishoudelijke hulp. 
 
© Nationale Zorggids
 
Wil je meer weten over het eigen risico? Kijk dan op deze pagina.