Normal_bruno_bruins

Het advies van Zorginstituut Nederland om het MS-medicijn Fampyra (Fampidrine) niet op te nemen in het basispakket, is overgenomen door minister Bruno Bruins van Medische Zorg. Vanaf 1 april aanstaande zit het middel niet meer in het basispakket. Het Zorginstituut oordeelde onlangs dat Fampyra het loopvermogen van MS-patiënten niet of zeer beperkt verbetert. Dat meldt Skipr. 

Ook zag Zorginstituut Nederland dat het effect op de kwaliteit van leven niet beter is dan de gebruikelijke behandeling. Voormalig minister Schippers heeft Fampyra in 2016 voorwaardelijk tot het basispakket toegelaten, om zo te achterhalen of het middel effectief is of niet.  Nu dat niet zo blijkt te zijn, haalt Bruins het MS-medicijn weer uit de sluis. Patiënten die nu met het medicijn moeten stoppen, zullen daar geen gevaren door ervaren.

Multiple sclerose (MS) is een op den duur invaliderende, neurologische aandoening met een sterk wisselend beloop, waarbij het immuunsysteem zich richt tegen het eigen centrale zenuwstelsel. Moeite met lopen is een prominente manifestatie van MS. De gebruikelijke behandeling van loopproblemen bij MS is symptomatisch en bestaat meestal uit fysiotherapie of oefentherapie en psychologische begeleiding. Op basis van de gegevens van de fabrikant is de schatting dat er nu ongeveer 1.965 patiënten worden behandeld met fampridine. Wanneer fampridine blijvend deel zou uitmaken van het basispakket, zou dit gepaard gaan met uitgaven variërend tussen ruim 7 miljoen euro en ongeveer 20 miljoen euro per jaar. 

Door: Redactie Nationale Zorggids