Normal_geld__pennen__contract__afspraak

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) peilde het verloopt van de zorginkoop voor 2018 in de medisch-specialistische zorg. Opvallend is dat er meer ruimte is om inhoudelijke afspraken voor de langere termijn te maken. Wel vinden de zorgaanbieders en zorgverzekeraars het proces om tot die contracten te komen nog erg lang. De inkoopgesprekken verlopen volgens hen constructiever dan voorheen, maar zij zien ook verbeterpunten. Dat meldt de NZa. 

Om te zorgen dat de contracten voor 2019 eerder kunnen worden afgerond, geven zorgverzekeraars en zorgaanbieders aan dat het belangrijk is om tijdig op elkaars voorstellen te reageren, en zou actuele informatie over de kwaliteit, prijzen en doelmatigheid van de zorg aangeboden moeten worden.

Andere verbeterpunten zijn: het vereenvoudigen van de overeenkomsten, op tijd beginnen en proactief zijn, duidelijke procesafspraken maken tijdens de onderhandelingen, zorginkopers voldoende mandaat geven en wisseling tijdens het inkoopproces voorkomen, het aansturen op meerjarenafspraken en het direct ondertekenen van een contract zodra een overeenkomst is bereikt.

Positief is dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders de intentie delen om sneller en soepeler te contracteren. Uit de reacties bleek dat veel partijen wederzijds respect voor elkaar hebben en met elkaar willen meedenken. Gesprekken verlopen hierdoor constructiever. Ook komt steeds meer aandacht voor meerjarenafspraken, wat beide partijen toejuichen. Tenslotte wordt de rust in de regelgeving door beide partijen als positieve bijdrage aan het soepeler en sneller verlopen van het contracteerproces gezien. 

Door: Redactie Nationale Zorggids