Normal_mammogram_borstkanker_onderzoek

De Santeon ziekenhuizen werken continu aan het aantoonbaar verbeteren van borstkankerzorg voor patiënten. Reden voor zorgverzekeraars a.s.r. en VRZ Zorgverzekeraars (ENO, ONVZ en Zorg en Zekerheid) om een nieuw meerjarencontract met de ziekenhuizen af te sluiten. Eerder gebeurde dat ook al met CZ en Menzis. In het Santeon-contract is opnieuw de geboden kwaliteit van zorg leidend. Een nieuw bekostigingsmodel, in de vorm van bundelprijzen, is hierop afgestemd. Dit meldt het Catharina Ziekenhuis, één van de zeven Santeon ziekenhuizen. 

Het Catharina Ziekenhuis, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, Martini Ziekenhuis, Medisch Spectrum Twente, OLVG en St. Antonius Ziekenhuis meten en vergelijken onderling al jaren de resultaten van de geleverde zorg. De werkwijze van het ziekenhuis met het beste resultaat wordt door de andere ziekenhuis overgenomen. Zo hoopt de groep de kwaliteit continu te verbeteren.

Overleggen en ervaringen delen

“Wij juichen het als zorgverzekeraar toe dat ziekenhuizen elkaar opzoeken om van elkaar te leren. De zeven Santeon ziekenhuizen overleggen met elkaar en delen hun ervaringen. Hierdoor werken ze efficiënt en uniform. Wat het ene ziekenhuis ontdekt, neemt het andere ziekenhuis over. Hierdoor zien we bijvoorbeeld dat het aantal heropnames als gevolg van nabloedingen of wondinfecties bij alle ziekenhuizen is gedaald”, zegt Michiel Nijland van Zorg en Zekerheid.

In het nieuwe meerjarencontract voor borstkankerzorg zijn waardegedreven afspraken gemaakt. Uniek noemen de ziekenhuizen dat met de zorgverzekeraars op basis van zorgpaden van borstkankerzorg zogenoemde bundelprijzen zijn afgesproken. “Afhankelijk van de kwaliteitsprestatie kan sprake zijn van een korting of een bonus op deze bundelprijzen waarmee kwaliteitsverbetering wordt beloond”, legt Joost Zuidema van Santeon uit. 

Door: Redactie Nationale Zorggids