Normal_ouderenzorg__zorgcentrum__ouderen

De laatste jaren is er veel veranderd in de verpleeghuiszorg. Verpleeghuizen werken hard om aan het kwaliteitskader te voldoen, zodat mensen in verpleeghuizen kwalitatief goede zorg krijgen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wil daaraan bijdragen door de bekostiging voor de verpleeghuizen de komende jaren stapsgewijs te verbeteren. Ze hebben daar op verzoek van de minister een advies voor gemaakt. Dit meldt NZa.

Om de door de minister beschikbaar gestelde kwaliteitsgelden op een verantwoorde manier in te zetten, is het nodig de tarieven voor verschillende zwaarte van zorg aan te passen. Daarnaast starten ze met een integrale vergelijking, zodat in de toekomst alle verpleeghuizen kunnen voldoen aan het kwaliteitskader.

Stapsgewijze ingroei kwaliteitsgelden

De kwaliteitsgelden blijven in 2020 nog apart bekostigd via een lumpsum. Daarna wil de NZa de bekostiging vereenvoudigen en toe werken naar een basistarief waarin de kwaliteitsgelden zijn opgenomen. Vanaf 2021 zullen de extra middelen daarom als aparte opslag op de tarieven worden verwerkt. Zo wordt zichtbaar hoe hoog het tarief uiteindelijk zal zijn wanneer de kwaliteitsmiddelen daarin opgenomen zijn. Maatwerk blijft in de toekomst wel mogelijk.

Bekostiging op lange termijn

De vergrijzing en de verhoging van de levensverwachting maken dat iedereen moet samenwerken om de zorg betaalbaar te houden. Daarom heeft de NZa samen met 40 zorgbestuurders, vertegenwoordigers van zorgkantoren en experts uit het veld gezocht naar hoe de bekostiging bij kan dragen aan kwaliteit en doelmatigheid van zorg.

Gezamenlijke uitgangspunten

Met elkaar zijn een aantal uitgangspunten geformuleerd. Zo moet de bekostiging de intrinsieke motivatie van bestuurders en professionals ondersteunen om zorg te leveren die aansluit bij de wensen en behoeften van de cliënten. Alle deelnemers vinden het net als de NZa belangrijk dat ze leren van de knelpunten en de bekostiging hierop aanpassen. Veranderingen moeten geleidelijk gaan, niet met ingrijpende (stelsel-)wijzigingen. Dit moet leiden tot een eenvoudig en duurzaam bekostigingsmodel. Hierin wordt een basisniveau van kwaliteit gefinancierd waar alle cliënten op kunnen rekenen. Om hier naartoe te groeien is vertrouwen en openheid noodzakelijk.

Door: Nationale Zorggids