Logo_zilveren-kruis-logo

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis heeft overeenstemming bereikt met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en InEen over het indexeren van de huisartszorg. Voorheen was niet voor alle partijen duidelijk hoe de tarieven precies waren opgebouwd. Het indexeren van de tarieven ligt in lijn met het Hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg 2019-2022. De afspraken moeten een einde maken aan verschillende inzichten over de uitleg van dit Hoofdlijnenakkoord. Dit meldt Skipr.

De tarieven zullen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 geindexeerd worden. Een prijsindexatie van vier procent wordt daarbij gehanteerd. Dat komt overeen met de beleidsregel van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Naast de indexatie van de huisartszorg bespreekt Zilveren Kruis ook met brancheorganisaties en zorgaanbieders hoe het Hoofdlijnenakkoord verder ingevuld moet worden. In dit akkoord is aandacht voor een aantal thema’s, zoals ‘meer tijd voor de patiënt’, ‘versterken van de organisatiegraad van de eerste lijn’, en ‘het terugdringen van overbodige regeldruk’.

Zilveren Kruis zegt dat het niet de bedoeling is geweest om over de opbouw van de tarieven niet transparant te communiceren. “We willen in het belang van onze verzekerden graag met de LHV, InEen den de huisartsen tot goede afspraken komen”, aldus Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop bij Zilveren Kruis. Met de overeenkomst lijkt dat nu gebeurd te zijn.

Door: Nationale Zorggids