Logo_zorginstituut_nederland

Hooggebergtebehandeling voor mensen met ernstig refractair astma maakt per 10 december geen deel uit van het basispakket. Longrevalidatie op zeeniveau blijft vergoed worden vanuit het basispakket. Dit stelt Zorginstituut Nederland in een standpunt over de korte en langetermijn-effectiviteit van deze behandeling bij mensen met ernstig refractair astma. Recent wetenschappelijk onderzoek biedt onvoldoende bewijs dat hooggebergtebehandeling bij de genoemde patiëntengroep beter werkt dan longrevalidatie op zeeniveau. Dit meldt het Zorginstituut.

In 2014 nam het Zorginstituut voor het eerst een standpunt in over longrevalidatie in het hooggebergte. Op basis van het beschikbare wetenschappelijk bewijs is toen geoordeeld dat hooggebergtebehandeling voor de grootste groep astmapatiënten geen meerwaarde biedt ten opzichte van longrevalidatie in Nederland. Voor de groep volwassenen en kinderen met ernstig refractair astma bleef hooggebergtebehandeling vergoed worden, omdat er nog geen vergelijkend onderzoek was gedaan waarbij de klinische effectiviteit werd vergeleken met behandeling op zeeniveau.

Onvoldoende bewijs voor effectiviteit voor vergoeding basispakket

Op basis van de resultaten van deze REFRAST-studie die eind 2018 is afgerond, concludeert het Zorginstituut in zijn gepubliceerde standpunt dat longrevalidatie in het hooggebergte niet voldoet ‘aan de stand van wetenschap en praktijk’. Dit wil zeggen dat het beschikbare wetenschappelijke bewijs onvoldoende aantoont dat de behandeling van ernstig refractair astma op meer dan 1.500 meter hoogte effectief is ten opzichte van longrevalidatie op zeeniveau in Nederland. Zorg waarvan de effectiviteit niet of niet meer voldoende kan worden aangetoond, voldoet niet aan het wettelijk criterium ‘de stand van wetenschap en praktijk’ en wordt niet vergoed via de basisverzekering.

Hooggebergtebehandeling in Davos Zwitserland

Naar schatting 641.000 mensen in Nederland hebben astma. Slechts een klein percentage daarvan, 3,6 procent ofwel ruim 2.300 personen, heeft ernstig refractair astma. Dit is astma waarbij patiënten ondanks optimale medicatie meerdere longaanvallen per jaar krijgen. Als iemand hierdoor niet of slechts beperkt kan functioneren en de kwaliteit van leven daardoor vermindert, is longrevalidatie mogelijk. Dit is een medische behandeling, onder meer gericht op het verbeteren van de lichamelijke conditie en het (beter) leren omgaan met de beperkingen van deze chronische aandoening en de achteruitgang van de longfunctie. Jaarlijks ondergaan ongeveer 80 mensen (meest volwassenen) met refractair astma een hooggebergtebehandeling in Davos (Zwitserland).

Door: Nationale Zorggids