Zorginstituut Nederland start met nieuwe subsidieregeling voor veelbelovende zorg

Zorginstituut Nederland start vandaag met een nieuwe subsidieronden om veelbelovende zorg op te nemen in het basispakket. De periode voor het indienen van projectideeën voor de subsidieregeling veelbelovende zorg is gestart. Projectideeën kunnen van vandaag, 7 februari 2020 tot en met dinsdag 7 april 2020 voor 14:00 uur ingediend worden. Het doel van de subsidieregeling veelbelovende zorg is het versnellen van de toegang van de patiënt tot potentieel veelbelovende zorg via opname in het basispakket. Dit meldt Zorginstituut Nederland.

Veelbelovende zorg moet sneller beschikbaar zijn voor patiënten via opname in het basispakket. De subsidieregeling voorziet daarin. Zorg wordt namelijk alleen vergoed vanuit het basispakket, als het tenminste even effectief is als de gebruikelijke zorg in Nederland. Anders gezegd, de behandeling moet voldoen aan het wettelijke criterium de ‘stand van de wetenschap en praktijk’. Om de effectiviteit van de zorg vast te stellen, zijn resultaten van kwalitatief goed onderzoek nodig. Dit onderzoek is vaak kostbaar, vergt expertise en duurt meerdere jaren.

Tijdelijke financiering voor veelbelovende behandelingen

Via deze regeling is het mogelijk een tijdelijke financiering te krijgen voor behandelingen die veelbelovend lijken maar nog niet uit het basispakket worden vergoed. Voorwaarde is dat binnen de subsidieperiode onderzoeksgegevens van voldoende kwaliteit worden verzameld over de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de nieuwe zorg. Met deze regeling stelt het ministerie van Volksgezondheid jaarlijks maximaal 69 miljoen euro beschikbaar.

Projectideeën indienen

Voordat een subsidie kan worden aangevraagd moet eerst een projectidee worden ingediend. Hierin staat onder andere het doel en de relevantie van het project. Ideeën voor veelbelovende zorg kunnen ingediend worden via de website van Zorginstituut Nederland.

Door: Nationale Zorggids