Partijen werken aan kwaliteitskader voor zittend ziekenvervoer

Dagelijks maken veel mensen gebruik van vervoer van en naar het ziekenhuis, bijvoorbeeld voor dialyse of chemotherapie of mensen in een rolstoel. Echter, het is voor veel patiënten niet altijd helder wat zij mogen verwachten van een taxivervoerder. Betrokken partijen werken daarom nu aan een kwaliteitskader voor ziekenvervoer. 

In 2019 kwamen er bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) signalen binnen over mogelijke problemen bij het ziekenvervoer. Patiënten gaven aan dat zij te laat kwamen voor hun behandeling of lang moesten wachten op vervoer. Vervoerders vinden op hun beurt de inschrijftarieven te laag.

Drie tegenstrijdigheden

Uit een verkenning onder  zorgverzekeraars valt de NZa drie ogenschijnlijke tegenstrijdigheden op. Verzekeraars gaven aan klachten individueel af te handelen met een overwegend goed resultaat, terwijl patiëntenverenigingen aangaven dat patiënten wel klachten hebben, maar meldingsmoe zijn. Zorgaanbieders meldden dat soms meer dan een derde van de ritten te laat komt, terwijl verzekeraars goede resultaten zien van hun klachtenafhandeling. Tot slot ontvangen verzekeraars geen signalen over te lagen tarieven voor de taxibedrijven, terwijl vervoerders aangeven dat de branche het moeilijk heeft.

Duidelijke verwachtingen

Het is vooral duidelijk dat het voor patiënten niet altijd helder is wat zij mogen verwachten. Brengt een taxichauffeur de passagier naar de deur? Hoe lang is het acceptabel om te moeten wachten? Het is belangrijk om deze onduidelijkheid weg te nemen. Hiermee wordt het voor de patiënt duidelijk wanneer zij aan de bel kunnen trekken. De betrokken partijen hebben de handschoen opgepakt en gaan werken aan een kwaliteitskader voor ziekenvervoer. De Nederlandse Vereniging voor Nierpatiënten (NVN) neemt samen met een verzekeraar het voortouw. 

Door: Nationale Zorggids