Normal_money-5376568_640

Actuele en betrouwbare cijfers over alle kosten voor de basisverzekering en de langdurige zorg zijn vanaf vandaag in te zien via de website Zorgcijfersdatabank.nl van Zorginstituut Nederland. Deze vernieuwde database maakt de kostenontwikkeling op macro- en microniveau inzichtelijk. De cijfers worden elk kwartaal geactualiseerd. Dit meldt Zorginstituut Nederland. 

Stijgende zorgkosten

De Nederlandse gezondheidszorg is één van de beste ter wereld. Iedereen betaalt eraan mee, via belastingen en de verplichte basiszorgverzekering. Zo kan iedereen rekenen op goede zorg. Maar de zorgkosten stijgen: we worden ouder, er komen steeds meer dure medicijnen en ook de kosten voor langdurige zorg stijgen.
Keuzes zijn noodzakelijk om de Nederlandse zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Kwalitatief goede, actuele en vindbare cijfers over de zorgkosten zijn hierbij onmisbaar. Via de Zorgcijfersdatabank maakt het Zorginstituut deze cijfers publiekelijk bekend. De databank vormt de bron voor de overheid van de officiële cijfers over de zorgkosten in Nederland. Daarnaast zijn op Zorgcijfersdatabank.nl analyses van het Zorginstituut te vinden over trends in kostenontwikkeling in verschillende zorgsectoren, alsook de ZorgCijfers Monitor over de kwartaalcijfers van het basispakket en de langdurige zorg.

Gedetailleerde analyses

Met de vernieuwing van de Zorgcijfersdatabank is veel meer maatwerk mogelijk dan in het verleden. De website van het Zorginstituut ontsluit alle kwartaal- en jaarcijfers van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz), vanaf 2015 tot en met het lopende jaar. Waar voorheen alleen verantwoordingscijfers werden gebruikt als bron, worden nu ook declaratiedata gebruikt om inzichten te creëren. Daardoor is het mogelijk om tot op detailniveau kostenanalyses te maken. Dit helpt de overheid in het voeren van beleid, maar is ook interessant voor zorgprofessionals, zorgverzekeraars, journalisten en geïnteresseerde burgers.

Door: Nationale Zorggids