Normal_normal_stethoscoop

Zorgverzekeraar DSW en het Delftse Reinier de Graaf Gasthuis zijn samen een bekostigingsexperiment gestart voor zorg aan patiënten met hartfalen. Omdat de huidige manier van contracteren ziekenhuizen niet motiveert om te innoveren en zorg efficiënte zorg te bieden aan de patiënt, zijn de partijen een samenwerking aangegaan. Dit meldt DSW.

Zorguitgaven mogen volgens het hoofdlijnenakkoord niet verder stijgen, maar ziekenhuizen kunnen de stijgende zorguitgaven door een groeiende groep oudere patiënten met hartfalen niet tegenhouden. Innovatie en efficiëntie wordt door de huidige contracteringswijze niet gestimuleerd en daarom zijn DSW en het Reinier de Graaf Gasthuis een bekostigingsexperiment aangegaan voor vernieuwende zorg op het gebied van hartfalen. Beide partijen willen hiermee zorgen voor minder productiegedreven zorg, lagere lastendruk en meer ruimte voor vernieuwing.

Vooraf bepaald bedrag

Het bekostigingsexperiment werkt als volgt: het ziekenhuis krijt een bepaald bedrag voor patiënten met hartfalen en het is aan het ziekenhuis om met dit bedrag alle ziekenhuiszorg voor deze patiënten te regelen.

Door: Nationale Zorggids