Normal_igz_inspectie_voor_de_gezondheidszorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het verscherpt toezicht op Zorgboerderij ’t Verlaat in Woerdens Verlaat opgeheven. Op 22 december 2016 is ’t Verlaat gestopt en is de zorg overgenomen door Zorg Centraal Nederland. Dat meldt de inspectie. 

Op 4 augustus 2016 werd ‘t Verlaat door de inspectie onder verscherpt toezicht gesteld. Dit gebeurde omdat onder andere de deskundigheid van de medewerkers in relatie tot de cliënten beperkt was. Ook waren bijvoorbeeld de zorgleefplannen niet up-to-date en compleet. Daarnaast maakte de IGZ zich zorgen, omdat de verstrekking van het persoonsgebonden budget van vier cliënten per 1 juni 2016 was stopgezet door het zorgkantoor. Op 3 november 2016 heeft de inspectie ’t Verlaat opnieuw bezocht. Uit het inspectiebezoek bleek dat ’t Verlaat nog steeds niet voldeed aan veel van de getoetste normen.

De zorg is op 22 december 2016 overgedragen aan een andere zorgaanbieder. Daarom heft de inspectie het verscherpte toezicht op Zorgboerderij ’t Verlaat op. De inspectie verwacht dat de nieuwe zorgaanbieder maatregelen treft om alle tekortkomingen weg te nemen. De inspectie zal de ontwikkelingen bij locatie ’t Erf van Zorg Centraal Nederland nauwlettend volgen. Dit gaat zij onder andere doen door het afleggen van onaangekondigde bezoeken.

‘t Verlaat was een kleinschalige zorgaanbieder en leverde persoonlijke verzorging, begeleiding en verblijf aan vijf cliënten met verstandelijke problematiek. Deze cliënten hebben hoge indicaties. Dit betekent dat de cliënten onder andere permanent veiligheid, structuur, bescherming, hulp, toezicht en/of sturing en ondersteuning nodig hebben. 

Door: Redactie Nationale Zorggids