Logo_logo_toezicht_sociaal_domein

In 2017 deden de rijksinspecties van het Toezicht Sociaal Domein (TSD) onderzoek naar de toegankelijkheid van gemeentelijke diensten voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Bij alle vijf onderzochte gemeenten, Amsterdam, Goes, Utrecht, Weststellingwerf en Winterswijk, gingen ervaringsdeskundigen op pad om te kijken of de toegang laagdrempelig was.  Het meest recent gepubliceerde raport gaat over Winterswijk. Conclusie. De toegang van het sociaal domein voor mensen met een LVB kan beter. Dat meldt TSD. 

In Winterswijk gaat de toegang tot het sociaal domein via het sociaal team De Post. Mensen in dit team beantwoorden vragen over opvoeding, administratie of schoonmaakwerkzaamheden in huis. Volgens TSD is De Post goed te bereiken voor LVB’ers en ze weten het gebouw van het team goed te vinden. Het contact gaat soepel en vragen worden snel beantwoord.

Aan de andere kant kunnen medewerkers meer vragen stellen en vragen naar de situatie van LVB’ers om zo de toegang van het sociaal domein te verbeteren. Daarnaast zouden betrokken organisaties er goed aan doen om betere afspraken te maken zodat de iedere vraag bij de juiste persoon terechtkomt. Verder vonden mystery-guests het jammer dat ze niet te horen kregen wanneer ze precies teruggebeld werden. Mensen met een LVB weten graag waar ze aan toe zijn.

De websites van het sociaal domein en van De Post zijn toegankelijk, maar de website van de gemeente kan in dit opzicht verbeterd worden. Verder kan ook de samenwerking tussen De Post en de andere organisaties worden verbeterd.

Bij het onderzoek stond de vraag centraal hoe toegankelijk gemeentelijke diensten zijn voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Daarvoor traden vijf mensen met een licht verstandelijke beperking op als mystery-guest. Zij formuleerden een hulpvraag en bezochten voor het antwoord daarop websites en loketten van gemeentelijke diensten, zoals het Klant Contact Centrum, het sociaal team van De Post en de Sociale Dienst Oost Achterhoek. Ook zochten ze contact via e-mail en telefoon. 

Door: Redactie Nationale Zorggids