afdelingsregels astare

UTRECHT - Donderdag 28 maart 2013 gaf Petra Schaftenaar (FPK Inforsa en RINO Groep) voor medewerkers van Astare een lezing in Utrecht met de titel: “Goede zorg is zacht”. Ze sprak over het belang van een klimaat op de afdeling waarin cliënten kunnen leren.

Terugkerende thema's van de avond waren keuzevrijheid en verantwoordelijkheid. Hulpverleners sporen cliënten aan verantwoordelijkheid nemen voor hun gedrag, maar afdelingsregels zijn vaak zo rigide dat er nauwelijks speelruimte is om die verantwoordelijkheid te nemen.

Het is alsof cliënten vooral leren zich te voegen naar het systeem van de instelling. Maar als we cliënten willen laten leren, dan hebben ze ook de ruimte nodig om te oefenen en om hun eigen regels te maken.

De vraag is dan of afdelingsregels er voor cliënten zijn, of dat ze enkel handvatten bieden voor medewerkers. Want met name wanneer een gezamenlijke visie in behandelteams ontbreekt, grijpen medewerkers terug op regels.

Discussieer mee in de reacties onder dit artikel over deze stelling:

Wanneer behandelteams vanuit een gezamenlijke visie werken, kan driekwart van de bestaande  afdelingsregels overboord.

© Nationale Zorggids